Prijava Igrača

Prijava Igrača

Za početak odaberite generaciju ekipe koju prijavljujete

Generacije igrača treba unositi jednu po jednu. U slučaju da Vaš klub prijavljuje više od jedne generacije, nakon što ispunite ovu prijavnicu, vratite se još jednom ispuniti je za dodatne generacije.