Tereni po generacijama

N.K. Dugopolje

Umjetna trava

2005 (10+1) Teren dimenzija 105m x 62m

N.K. Union – Podstrana

Umjetna trava

2009 (5+1) Teren dimenzija 49 X 30

2010 (5+1) Teren dimenzija 49 X 27

N.K. Primorac/Stobreč

Prava i umjetna trava

2006 (8+1) Teren dimenzija 75m x 55m (od 16m do 16m) – Prava trava

2007 (6+1) Teren dimenzija 65m x 40m (polovica igraišta) – Umjetna trava

2008 (7+1) Teren dimenzija 65m x 40m (polovica igraišta) – Umjetna trava

W-2004 (8+1) Teren dimenzija 75m x 55m (od 16m do 16m) – Prava trava